Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng
Địa chỉ : 420 Lê Duẩn - Q. Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại/Fax : (0236) 3 822 724 / (0236) 3 823 371

Nguyên là Xí nghiệp In Quốc doanh Quảng Nam – Đà Nẵng, được thành lập ngày 24/4/1978. Năm 1997, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng được tách thành 02 đơn vị hành
chính trực thuộc Trung ương là Tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng, Xí nghiệp In Quốc doanh Quảng Nam - Đà Nẵng được đổi tên thành Công ti In Đà Nẵng.
Ngày 08/12/2004, UBND Thành phố Đà Nẵng ra quyết định số 194/2004/QĐ-UB về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá, chuyển Công ti In Đà Nẵng thành Công ti CP In và Dịch vụ Đà Nẵng.
Đại hội đồng cổ đông lần thứ I được tổ chức ngày 05/01/2005. Ngày 29/ 07/2008 Công ti được sáp nhập vào hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam,
là thành viên thứ 31.
Chức năng, ngành nghề kinh doanh:
- In sách, báo, tạp chí, tập san, các loại văn hoá phẩm, vé số, giấy tờ quản lí kinh tế xã hội, bao bì, tem nhãn, hộp các loại...
- Sản xuất bao bì nilon và in trên bao bì nilon. Tư vấn, thiết kế và tạo mẫu. Xuất khẩu các loại sản phẩm in; nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị in và các loại vật tư ngành in.
- Kinh doanh, đại lí: Các loại sách, báo, giấy tờ, vở học sinh, văn phòng phẩm, văn hoá phẩm, đồ dùng mĩ phẩm, tham gia liên kết kinh doanh các loại ấn phẩm khác.
Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm