Giải bóng đá mini NXBGD tại Tp. mở rộng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2013

Lễ khai mạc

Lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc giải

Phát biểu khai mạc giải

Khởi động

Khởi động

HÌNH ẢNH KHÁC :

Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm