Chức năng nhiệm vụ :

Chịu trách nhiệm xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo, công trình khoa học, các tài liệu dạy và học phục vụ 5 ngành học: Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông, Giáo dục đại học và sau đại học, Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên theo sự chỉ đạo của NXB Giáo dục.

(Trích điều 2, QĐ số 673/QĐ-TCCB của Bộ Giáo dục-Đào tạo V/v thành lập Chi nhánh NXBGD tại thành phố Đà Nẵng)


 Các phòng, ban :

 
1. Giám đốc

Ông ÔNG THỪA PHÚ - Giám đốc
2. Phó Giám đốc

Bà PHẠM THỊ THU HƯƠNG - Phó Giám đốc

Ông NGUYỄN TRỌNG NHÃ - Phó Giám đốc

3. Kế toán trưởng
Ông HỒ PHÚ CƯỜNG - Kế toán trưởng
4. Các phòng, ban

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Kế toán - Tài vụ

Phòng Quản lý In - Vật tư - Kho vận

Phòng Quản lý Xuất bản - Thông tin tuyên truyền1. Chi bộ:
- Ông ÔNG THỪA PHÚ - Bí Thư
- Ông NGUYỄN TRỌNG NHÃ - Phó Bí Thư
- Ông HỒ PHÚ CƯỜNG - Cấp uỷ viên

2. Công đoàn:
- Bà PHẠM THỊ THU HƯƠNG - Chủ tịch
- Ông HỒ PHÚ CƯỜNG - Phó Chủ tịch
- Bà NGUYỄN THỊ TRINH – Phó Chủ tích
- Ông HUỲNH HOÀNG ĐÔNG - Ủy viên BCH
- Bà PHẠM THỊ CẨM NHUNG - Ủy viên BCHKỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm